Oksijen Kesim


oksijen kesim

Cnc Oksijen Kesim

Cnc oksijen kesim şekli en yaygın kullanılan kesim işlemidir.Metal malzeme yanıcı birgazın oksijen ile yakılmasıyla elde edilen yüksek ısı ile tutuşma sıcaklığına kadar ısıtıldıktan sonra,ısıtılmış bölge saf oksijen gaz jeti ile kesilir. Oksijen ve ısınmış metal bölgesi arasında oluşan ekzotermik reaksiyon sonucunda,oksijen metali yakar ve yanma ürünü olan metal oksidi malzemenin arkasından üfleyerek dışarı atar.

Cnc oksijen kesim ile yanıcı gaza ve nodül şekline bağlı olarak en iyi kesim performansı ve kalitesi elde edilir. Bir metalin oksijen ile kesilebilmesi için bu malzemenin oksitlenebilmesi, oksitlerin ergime sıcaklığının esas metalden daha düşük olması, oksitlerin akışkan olması, oksitleme sıcaklığına kadar ulaşılması gerekir. Bunun için asetilen veya LPG gibi bir yanıcı gazın oksijen ile bir şalomada yakılması gerekir. Buna ön ısıtma alevi denir.

Cnc oksijen kesim şeklinde yanıcı oksijen ve gaz girişi bulunur. Bu gazlar ya şaloma içindeki bir mikserde veya lülede karışır. Şalomanın ucundaki küçük deliklerden çıkarak yanar ve ön ısıtma sağlanır. Bilahare oksijen mandalına basılarak bu bölgeye oksijen gönderilir ve kesme işlemi yapılır.